Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0006/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0006/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 24
CRE 10/09/2013 - 24

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0359

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

24. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

Η Constance Le Grip παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristiana Muscardini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Danuta Jazłowiecka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Συλβάνα Ράπτη, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Evelyne Gebhardt και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lara Comi, Zuzana Roithová και Malcolm Harbour.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Constance Le Grip.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου