Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0027(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0006/2013

Predkladané texty :

A7-0006/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 24
CRE 10/09/2013 - 24

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0359

Zápisnica
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg

24. Colný kódex Únie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

Constance Le Grip uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristiana Muscardini ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Danuta Jazłowiecka v mene skupiny PPE, Sylvana Rapti v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Evelyne Gebhardt a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lara Comi, Zuzana Roithová a Malcolm Harbour.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Constance Le Grip.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 11.9.2013

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia