Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 10. september 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (arutelu)
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Siseteabe alusel kauplemine ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I (arutelu)
 10.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa ***I (arutelu)
 11.Hääletused
  
11.1.Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.2.Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.3.Abieluvararežiimid * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.4.Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides* (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.5.Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest ***I (hääletus)
  
11.6.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (hääletus)
  
11.7.Siseteabe alusel kauplemine ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I (hääletus)
  
11.8.Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine ***I (hääletus)
  
11.9.Toimiv energiaturg (hääletus)
  
11.10.Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitikas (hääletus)
  
11.11.Aadria ja Joonia mere kalandusstrateegia (hääletus)
  
11.12.Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (hääletus)
  
11.13.Interneti hasartmängud siseturul (hääletus)
  
11.14.Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Nõukogu seisukoht üldeelarve projekti kohta – 2014. eelarveaasta (arutelu)
 16.Paranduseelarve projekt nr 2/2013 – Trahvidest ja karistusmaksetest laekuvate muude tulude prognoosi suurendamine – Maksete assigneeringute suurendamine (arutelu)
 17.ELi noorsoostrateegia 2010–2012 rakendamine - Võitlus noorte tööpuudusega: võimalikud väljapääsuteed (arutelu)
 18.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 19.Parlamendikomisjonide koosseis
 20.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum – Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (arutelu)
 21.Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (arutelu)
 22.Meetmed euroopa angerja varude taastamiseks ***I (arutelu)
 23.Teenuste siseturg (arutelu)
 24.Liidu tolliseadustik ***I (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
Protokoll (253 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (983 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (242 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (227 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (442 kb)    
 
Protokoll (263 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (503 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (961 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika