Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset ***I (keskustelu)
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) ***I (keskustelu)
 10.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi EU:n ulkorajoja ylittäessään ***I (keskustelu)
 11.Äänestykset
  
11.1.Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
11.2.Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
11.3.Aviovarallisuussuhteet * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
11.4.Euroopan unionin liikenneteknologiastrategia tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi* (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
11.5.Oikeus asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä ***I (äänestys)
  
11.6.Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset ***I (äänestys)
  
11.7.Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) ***I (äänestys)
  
11.8.Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttaminen ***I (äänestys)
  
11.9.Energian sisämarkkinat toimiviksi (äänestys)
  
11.10.Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus (äänestys)
  
11.11.Adrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategia (äänestys)
  
11.12.Tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa (äänestys)
  
11.13.Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla (äänestys)
  
11.14.Luigi Berlinguerin nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Neuvosto esittelee kantansa talousarvioesitykseen - varainhoitovuosi 2014 (keskustelu)
 16.Lisätalousarvioesitys nro 2/2013 - Sakoista ja seuraamuksista saatavia tuloja koskevien ennusteiden kasvattaminen - Maksumäärärahojen lisääminen (keskustelu)
 17.EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpano - Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot (keskustelu)
 18.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 19.Valiokuntien kokoonpano
 20.Unionin tietoverkkoturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö - Kasvun, liikkuvuuden ja työllisyyden digitaalinen strategia (keskustelu)
 21.Tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvat uhat ja kansalaisten valvonta (Mirandan tapaus) (keskustelu)
 22.Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteet ***I (keskustelu)
 23.Palveluiden sisämarkkinat (keskustelu)
 24.Unionin tullikoodeksi ***I (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Luigi Berlinguerin nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan
Pöytäkirja (260 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (983 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (201 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (169 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (392 kb)    
 
Pöytäkirja (272 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (405 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1041 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö