Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2013. szeptember 10., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A Parlament tagjai
 4.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások ***I (vita)
 8.A képviselőcsoportok tagjai
 9.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (piaci visszaélés) ***I (vita)
 10.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok országai ***I (vita)
 11.Szavazások órája
  
11.1.A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosítása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.2.A bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásai * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.3.A házassági vagyonjogi rendszerek * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.4.Az Európa jövőbeni fenntartható mobilitását célzó európai közlekedéstechnológiai stratégia* (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.5.Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog ***I (szavazás)
  
11.6.A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások ***I (szavazás)
  
11.7.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (piaci visszaélés) ***I (szavazás)
  
11.8.A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosítása ***I (szavazás)
  
11.9.A belső energiapiac működőképessé tétele (szavazás)
  
11.10.Az energiahatékonysági intézkedések kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása (szavazás)
  
11.11.Az Adriai- és a Jón-tenger halászati stratégiája (szavazás)
  
11.12.Az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és költséghatékonyabb tolmácsolás felé (szavazás)
  
11.13.Online szerencsejátékok a belső piacon (szavazás)
  
11.14.Luigi Berlinguer kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott bizottságba (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.A Tanács általános költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontjának ismertetése – 2014-es pénzügyi év (vita)
 16.2/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet – A szankciókból és pénzbírságokból származó egyéb bevételek előrejelzések szerinti növekedése – A kifizetési előirányzatok növelése (vita)
 17.Az EU 2010-2012 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának végrehajtása - A fiatalok munkanélküliségének kezelése: a kilábaláshoz vezető lehetséges utak (vita)
 18.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 19.A bizottságok tagjai
 20.Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér - A növekedésről, a mobilitásról és a foglalkoztatásról szóló digitális menetrend (vita)
 21.A tömegtájékoztatás szabadságát fenyegető veszélyek és a polgárok megfigyelése (a Miranda ügy) (vita)
 22.Az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések ***I (vita)
 23.A szolgáltatások belső piaca (vita)
 24.Az Uniós Vámkódex ***I (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Luigi Berlinguer kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott bizottságba
Jegyzőkönyv (258 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (983 kb) 1. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (245 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredménye (270 kb) Név szerinti szavazás eredménye (451 kb)    
 
Jegyzőkönyv (283 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (517 kb) Név szerinti szavazás eredménye (964 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat