Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Parlamento sudėtis
 4.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento nuomones ir rezoliucijas
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Kredito sutartys dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės ***I (diskusijos)
 8.Frakcijų sudėtis
 9.Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimas rinka (piktnaudžiavimas rinka) ***I (diskusijos)
 10.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas ***I (diskusijos)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, dalinis keitimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  11.2.Registruotos partnerystės turtinės pasekmės * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  11.3.Sutuoktinių turto teisinis režimas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  11.4.Europos transporto technologijų strategijos, siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje, skatinimas* (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  11.5.Teisė turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisė susisiekti po sulaikymo ***I (balsavimas)
  11.6.Kredito sutartys dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės ***I (balsavimas)
  11.7.Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimas rinka (piktnaudžiavimas rinka) ***I (balsavimas)
  11.8.Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose dalinis keitimas ***I (balsavimas)
  11.9.Postūmis energijos vidaus rinkai (balsavimas)
  11.10.Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas ir poveikis vykdant sanglaudos politiką (balsavimas)
  11.11.Žuvininkystės Adrijos ir Jonijos jūrose strategija (balsavimas)
  11.12.Siekiant veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente (balsavimas)
  11.13.Internetiniai lošimai vidaus rinkoje (balsavimas)
  11.14.Luigi Berlinguerio skyrimas į pagal SESV 255 straipsnį steigiamą komitetą (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Tarybos pozicijos dėl 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 16.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2013. Prognozuojamos didesnės kitos įplaukos, gaunamos iš baudų ir nuobaudų. Mokėjimų asignavimų didinimas (diskusijos)
 17.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 2010–2012 m. - Galimi jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdai (diskusijos)
 18.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 19.Komitetų sudėtis
 20.ES kibernetinio saugumo strategija: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė - Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas (diskusijos)
 21.Grėsmė žiniasklaidos laisvei ir piliečių sekimas (D. Mirandos atvejis) (diskusijos)
 22.Priemonės europinių ungurių ištekliams atkurti ***I (diskusijos)
 23.Paslaugų vidaus rinka (diskusijos)
 24.Sąjungos muitinės kodeksas ***I (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. - Luigi Berlinguerio skyrimas į pagal SESV 255 straipsnį steigiamą komitetą
Protokolas (259 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)    Vardinis balsavimas (983 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (243 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (262 kb) Vardinis balsavimas (468 kb)    
 
Protokolas (275 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (511 kb) Vardinis balsavimas (1020 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika