Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu ***I (debates)
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) ***I (debates)
 10.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I (debates)
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
11.2.Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
11.3.Laulāto mantiskās attiecības * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
11.4.Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģija ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai nākotnē* (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
11.5.Tiesības piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas ***I (balsošana)
  
11.6.Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu ***I (balsošana)
  
11.7.Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) ***I (balsošana)
  
11.8.Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā ***I (balsošana)
  
11.9.Pasākumi iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai (balsošana)
  
11.10.Kohēzijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošana un ietekme (balsošana)
  
11.11.Zivsaimniecības stratēģija Adrijas un Jonijas jūrā (balsošana)
  
11.12.Mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu lietderības paaugstināšana Eiropas Parlamentā (balsošana)
  
11.13.Tiešsaistes azartspēles iekšējā tirgū (balsošana)
  
11.14.Luigi Berlinguer iecelšana komitejā, ko izveido saskaņā ar LESD 255. pantu (balsošana)
 12.Balsojuma skaidrojumi
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 16.Budžeta grozījuma Nr. 2/2013 projekts — prognozes pieaugums citiem ieņēmumiem no soda naudām un līgumsodiem un maksājumu apropriāciju palielinājums (debates)
 17.ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošana - Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (debates)
 18.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 19.Komiteju sastāvs
 20.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa - Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (debates)
 21.Plašsaziņas līdzekļu brīvības apdraudējums un iedzīvotāju novērošana (Miranda lieta) (debates)
 22.Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai ***I (debates)
 23.Iekšējais pakalpojumu tirgus (debates)
 24.Savienības Muitas kodekss ***I (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Luigi Berlinguer iecelšana komitejā, ko izveido saskaņā ar LESD 255. pantu
Protokols (257 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (983 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (241 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (174 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (404 kb)    
 
Protokols (274 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (506 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1109 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika