Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 10 września 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Skład Parlamentu
 4.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi ***I (debata)
 8.Skład grup politycznych
 9.Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) ***I (debata)
 10.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE ***I (debata)
 11.Głosowanie
  
11.1.Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.2.Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.3.Małżeńskie ustroje majątkowe * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.4.Europejska strategia w dziedzinie technologii transportu w służbie przyszłej zrównoważonej mobilności w Europie* (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.5.Prawo dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawo do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu ***I (głosowanie)
  
11.6.Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi ***I (głosowanie)
  
11.7.Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) ***I (głosowanie)
  
11.8.Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych ***I (głosowanie)
  
11.9.Uruchomienie wewnętrznego rynku energii (głosowanie)
  
11.10.Wdrażanie środków efektywności energetycznej i ich wpływ w ramach polityki spójności (głosowanie)
  
11.11.Strategia na rzecz rybołówstwa w regionie Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (głosowanie)
  
11.12.Bardziej wydajne i opłacalne usługi tłumaczenia ustnego w Parlamencie Europejskim (głosowanie)
  
11.13.Hazard online na rynku wewnętrznym (głosowanie)
  
11.14.Powołanie Luigiego Berlinguera na członka komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2014 (debata)
 16.Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - zwiększenie środków na płatności (debata)
 17.Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 - Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (debata)
 18.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 19.Skład komisji
 20.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń - Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia (debata)
 21.Zagrożenia dla wolności mediów i inwigilacja obywateli (sprawa Mirandy) (debata)
 22.Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego ***I (debata)
 23.Wewnętrzny rynek usług (debata)
 24.Unijny kodeks celny ***I (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie Luigiego Berlinguera na członka komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE
Protokół (257 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (983 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (215 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (228 kb) Wyniki głosowań imiennych (464 kb)    
 
Protokół (284 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (508 kb) Wyniki głosowań imiennych (963 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności