Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 10 septembrie 2013 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Cursul dat pozițiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I (dezbatere)
 8.Componenţa grupurilor politice
 9.Utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) ***I (dezbatere)
 10.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale UE ***I (dezbatere)
 11.Votare
  
11.1.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Regimurile matrimoniale de proprietate * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.4.O strategie europeană în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor* (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.5.Dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare ***I (vot)
  
11.6.Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I (vot)
  
11.7.Utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) ***I (vot)
  
11.8.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound ***I (vot)
  
11.9.Eficientizarea pieței interne a energiei (vot)
  
11.10.Aplicarea şi impactul măsurilor de eficienţă energetică în cadrul politicii de coeziune (vot)
  
11.11.O strategie pentru pescuitul în Marea Adriatică şi în Marea Ionică (vot)
  
11.12.Servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului European (vot)
  
11.13.Jocurile de noroc online de pe piața internă (vot)
  
11.14.Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din TFUE (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 15.Prezentarea de către Consiliu a poziţiei sale privind proiectul de buget general aferent exerciţiului financiar 2014 (dezbatere)
 16.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2013 - Creşterea previziunilor privind celelalte venituri provenite din amenzi şi sancţiuni - Majorarea creditelor de plată (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012 - Combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluţii (dezbatere)
 18.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 19.Componenţa comisiilor
 20.Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat - Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă (dezbatere)
 21.Amenințări la adresa libertății mass-mediei și supravegherea cetățenilor (cazul Miranda) (dezbatere)
 22.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană ***I (dezbatere)
 23.Piața internă a serviciilor (dezbatere)
 24.Codul Vamal al Uniunii ***I (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din TFUE
Proces-verbal (263 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (983 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (249 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (186 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (397 kb)    
 
Proces-verbal (279 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (494 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1104 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate