Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (rozprava)
 8.Zloženie politických skupín
 9.Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I (rozprava)
 10.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ ***I (rozprava)
 11.Hlasovanie
  
11.1.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Majetkové režimy manželov * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.4.Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy* (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.5.Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí ***I (hlasovanie)
  
11.6.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (hlasovanie)
  
11.7.Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I (hlasovanie)
  
11.8.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)
  
11.9.Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou (hlasovanie)
  
11.10.Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (hlasovanie)
  
11.11.Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (hlasovanie)
  
11.12.K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (hlasovanie)
  
11.13.Online hazardné hry na vnútornom trhu (hlasovanie)
  
11.14.Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2014 (rozprava)
 16.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšenie prognóz týkajúcich sa ostatných príjmov pochádzajúcich z pokút a penále – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov (rozprava)
 17.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 - Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská (rozprava)
 18.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 19.Zloženie výborov
 20.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor - Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (rozprava)
 21.Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (rozprava)
 22.Opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho ***I (rozprava)
 23.Vnútorný trh so službami (rozprava)
 24.Colný kódex Únie ***I (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
Zápisnica (254 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (983 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (279 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (233 kb) Hlasovania podľa mien (465 kb)    
 
Zápisnica (274 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (510 kb) Hlasovania podľa mien (1029 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia