Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 10. september 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Sestava Parlamenta
 4.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine ***I (razprava)
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) ***I (razprava)
 10.Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume ***I (razprava)
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Premoženjska razmerja med zakoncema * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Evropska strategija glede tehnologije v prometu za prihodnjo trajnostno mobilnost Evrope* (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.5.Pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja ***I (glasovanje)
  
11.6.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine ***I (glasovanje)
  
11.7.Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) ***I (glasovanje)
  
11.8.Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu ***I (glasovanje)
  
11.9.Boljše delovanje notranjega energetskega trga (glasovanje)
  
11.10.Izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike (glasovanje)
  
11.11.Strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem morju (glasovanje)
  
11.12.Uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu (glasovanje)
  
11.13.Spletne igre na srečo na notranjem trgu (glasovanje)
  
11.14.Imenovanje Luigija Berlinguerja v odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2014 (razprava)
 16.Predlog spremembe proračuna št. 2/2013 - Povečanje napovedi drugih prihodkov, ki izhajajo iz glob in kazni - Povečanje odobritev plačil (razprava)
 17.Izvajanje strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012 - Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (razprava)
 18.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 19.Sestava odborov
 20.Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor - Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (razprava)
 21.Ogrožanje medijske svobode in nadzor državljanov (zadeva Miranda) (razprava)
 22.Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje ***I (razprava)
 23.Notranji trg storitev (razprava)
 24.Carinski zakonik Unije ***I (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje Luigija Berlinguerja v odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU
Zapisnik (255 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (983 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (233 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (176 kb) Izid poimenskega glasovanja (382 kb)    
 
Zapisnik (267 kb) Seznam navzočih (66 kb) Izidi glasovanj (577 kb) Izid poimenskega glasovanja (1097 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov