Indeks 
Zapisnik
PDF 270kWORD 237k
Utorak, 10. rujna 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Sastav Parlamenta
 4.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine ***I (rasprava)
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (zlouporaba tržišta) ***I (rasprava)
 10.Treće zemlje čiji državljani moraju imati vize za prelazak vanjskih granica EU-a ***I (rasprava)
 11.Glasovanje
  11.1.Izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa s pomoću tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  11.2.Imovinske posljedice registriranog partnerstva * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  11.3.Režimi bračne stečevine * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  11.4.Europska strategija prometne tehnologije za buduću održivu mobilnost Europe* (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  11.5.Pravo na odvjetnika u kaznenim postupcima i pravo na komunikaciju u slučaju uhićenja ***I (glasovanje)
  11.6.Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine ***I (glasovanje)
  11.7.Trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (zlouporaba tržišta) ***I (glasovanje)
  11.8.Izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 o očuvanju ribolovnih resursa tehničkim mjerama u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda ***I (glasovanje)
  11.9.Bolje funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta (glasovanje)
  11.10.Primjena i utjecaj mjera energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike (glasovanje)
  11.11.Strategija ribarstva za Jadransko i Jonsko more (glasovanje)
  11.12.Učinkovitije i financijski isplativije usmeno prevođenje u Europskom parlamentu (glasovanje)
  11.13.Internetske igre na sreću na unutarnjem tržištu (glasovanje)
  11.14.Imenovanje Luigija Berlinguera u odbor osnovan u skladu s člankom 255. UFEU-a (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Izlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna – proračunska godina 2014. (rasprava)
 16.Nacrt izmjene proračuna br. 2/2013 − Povećanje u prognozama koje se odnose na ostale prihode proizašle iz kazni i penala − Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje (rasprava)
 17.Provedba strategije EU-a za mlade 2010. − 2012. - Rješavanje problema nezaposlenosti mladih: moguća rješenja (rasprava)
 18.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 19.Sastav odbora
 20.Strategija za kibernetičku sigurnost u EU-u: otvoren i siguran kibernetički prostor - Digitalni program za rast, mobilnost i zapošljavanje (rasprava)
 21.Prijetnje slobodi medija i nadzor građana (slučaj Miranda) (rasprava)
 22.Mjere za obnavljanje stoka europske jegulje ***I (rasprava)
 23.Unutarnje tržište za usluge (rasprava)
 24.Carinski zakonik Unije ***I (rasprava)
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zaključenje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje Luigija Berlinguera u odbor osnovan u skladu s člankom 255. UFEU-a


PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sukladno članku 122. Poslovnika, zastupnici i sljedeći klubovi zastupnika predstavili su zahtjeve za održavanje takve rasprave za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Stanje u Demokratskoj Republici Kongo (2013/2822(RSP))

- Charles Tannock, Jan Zahradil i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o Demokratskoj Republici Kongo (B7-0390/2013);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o stanju u Demokratskoj Republici Kongo (B7-0391/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš i Antigoni Papadopoulou, u ime kluba S&D, o stanju u Demokratskoj Republici Kongo (B7-0398/2013);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Graham Watson, Hannu Takkula i Johannes Cornelis van Baalen, u ime kluba ALDE, o stanju u Demokratskoj Republici Kongo (B7-0403/2013);

- Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Demokratskoj Republici Kongo (B7-0404/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda i Jean Lambert, u ime kluba Verts/ALE, o stanju u Demokratskoj Republici Kongo (B7-0405/2013).

II.   Stanje u Srednjoafričkoj Republici (2013/2823(RSP))

- Charles Tannock i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0399/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0402/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo i Antigoni Papadopoulou, u ime kluba S&D, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0406/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Johannes Cornelis van Baalen, u ime kluba ALDE, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0407/2013);

- Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0408/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o stanju u Srednjoafričkoj Republici (B7-0409/2013).

III.   Stanje u Bahreinu (2013/2830(RSP))

- Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o stanju ljudskih prava u Bahreinu (B7-0410/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou i Joanna Senyszyn, u ime kluba S&D, o stanju ljudskih prava u Bahreinu (B7-0416/2013);

- Charles Tannock i Adam Bielan, u ime kluba ECR,o stanju ljudskih prava u Bahreinu (B7-0418/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing i Sabine Wils, u ime kluba GUE/NGL, o stanju ljudskih prava u Bahreinu (B7-0419/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa i Krzysztof Lisek, u ime kluba PPE, o stanju ljudskih prava u Bahreinu (B7-0421/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann i Graham Watson, u ime kluba ALDE, o stanju ljudskih prava u Bahreinu (B7-0422/2013).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 149. Poslovnika.


3. Sastav Parlamenta

Njemačka nadležna tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Martine Michels umjesto Lothara Biskyja na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s početkom od 5. rujna 2013.

Parlament to prima na znanje i sukladno članku 7. stavku 3. akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim glasovanjem te članku 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od 5. rujna 2013.

Sukladno članku 3. stavku 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Martina Michels sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika Europskog parlamenta.


4. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja u siječnju 2013. i o stajalištima i rezolucijama koje je Parlament usvojio tijekom zasjedanja u ožujku i travnju 2013. dostupne su na internetskoj stranici Séance en direct.


5. Prijenos odobrenih sredstava

Sukladno članku 25. stavku 1. Financijske uredbe, Europski nadzornik za zaštitu podataka obavijestio je proračunsko tijelo o prijedlogu 1/2013 o prijenosu sredstava.

Sukladno članku 25. stavku 1. Financijske uredbe, Europski gospodarski i socijalni odbor obavijestio je proračunsko tijelo o prijedlogu 3/2013 o prijenosu sredstava.

Sukladno članku 25. stavku 1. Financijske uredbe, Revizorski sud obavijestio je proračunsko tijelo o prijedlogu V/AB-05/T/13 i V/AB-06/C/13 o prijenosu sredstava.

Sukladno članku 25. stavku 1. Financijske uredbe, Europski ombudsman obavijestio je proračunsko tijelo o prijedlogu 03/2013 o prijenosu sredstava.

Sukladno članku 25. stavku 1. Financijske uredbe, Vijeće je obavijestilo Europski parlament o odobrenju prijedloga o prijenosu sredstava DEC 08/2013, DEC 09/2013, DEC 11/2013, DEC 13/2013 et DEC 14/2013.

Sukladno članku 25. stavku 1. Financijske uredbe, odbor za proračune odobrilo je prijedloge o prijenosu sredstava Komisije DEC 13/2013 (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 – 2013/2124(GBD)), DEC 16/2013 (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 – 2013/2140(GBD)), DEC 17/2013 (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 – 2013/2141(GBD)), DEC 18/2013 (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 – 2013/2142(GBD)), DEC 19/2013 (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 – 2013/2143(GBD)), et DEC 21/2013 (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 – 2013/2144(GBD)).

Sukladno članku 203. Financijske uredbe, odbor za proračune pregledao je podnesak Službe za vanjske djelatnosti o novom ugovoru o najmu njezine upravne zgrade u Angoli te odlučio ne objaviti mišljenje.

Sukladno članku 25. stavku 1. Financijske uredbe, odbor za proračune pregledao je podnesak Suda o prijenosu sredstava 2/2013, 3/2013 i 4/2013 te odlučio ne objaviti mišljenje.

Sukladno članku 27. Financijske odredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je Europski parlament o odobrenju prijedloga prijenosa sredstava DEC 16/2013, DEC 17/2013 et DEC 21/2013.

Sukladno člancima 27. i 29. stavku 2. Financijske odredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je Europski parlament o odobrenju prijenosa sredstava DEC 18/2013 et DEC 19/2013.


6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. o ovom će prijedlogu predsjednik konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće.
Sukladno članku 125. stavku 1. Poslovnika, Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Odbor regija.

upućeno

nadležni :

IMCO

mišljenje :

JURI, TRAN

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom između Europske zajednice i Republike Obale Bjelokosti (2013. - 2018.) (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE))

upućeno

nadležni :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potporama ruralnom razvoju Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (COM(2013)0521 - C7-0218/2013 - 2013/0247(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće.
Sukladno članku 125. stavku 1. Poslovnika, Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Odbor regija.

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

BUDG, CONT, REGI

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Europske unije u Programu istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života, koji poduzima više država članica (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1., o ovom će prijedlogu Predsjednik konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće.

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

FEMM, EMPL, BUDG

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u programu za istraživanje i razvoj koji je zajednički poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja malih i srednjih poduzeća koja provode istraživanja (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. Poslovnika, Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće.

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Europske unije u Europskom programu za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva koji zajednički poduzima nekoliko država članica (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. Poslovnika, Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće.

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

ENVI, BUDG, REGI

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u drugom Programu partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija koji zajednički poduzima više država članica (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. Poslovnika, Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće.

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

DEVE, ENVI, BUDG

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za rješavanje kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog mehanizma rješavanja i jedinstvenog fonda za rješavanje banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. Poslovnika, Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće.
Sukladno članku 282. stavku 5. UFEU-a, Predsjednik će obaviti neobavezne konzultacije s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

AFCO, BUDG, JURI, CONT

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskom statističkom programu za razdoblje 2013. – 2017. (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD))

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini razvoja (2015.) (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))
Sukladno odredbama članaka 304. i 307. Ugovora, Predsjednik će o ovom prijedlogu obaviti neobavezne konzultacije s Europskim gospodarskim i socijalnim vijećem i s Odborom regija.

upućeno

nadležni :

DEVE

mišljenje :

FEMM

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. te članku 125. stavku 1., Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće i Odbor regija.

upućeno

nadležni :

REGI

mišljenje :

BUDG

- Odluka Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Konvenciju Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike i radnice u kućanstvu iz 2011. (Konvencija br. 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE))

upućeno

nadležni :

EMPL

mišljenje :

FEMM, JURI, LIBE

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji instrumenta fleksibilnosti (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Odluka Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Konvenciju Međunarodne organizacije rada iz 1990.o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu (Konvencije br. 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE))

upućeno

nadležni :

EMPL

mišljenje :

ENVI, IMCO

- Prijedlog Odluke Vijeća o odnosima između Europske unije, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS))

upućeno

nadležni :

DEVE

mišljenje :

AFET, REGI

- Uredba Vijeća o uspostavi višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. − 2020. (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))

upućeno

nadležni :

LIBE

mišljenje :

BUDG, JURI, CONT

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera, priopćavanja informacija od strane carinske uprave, razmjene povjerljivih podataka između država članica i definicije statističke vrijednosti. (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD))

upućeno

nadležni :

ECON

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)).

upućeno

nadležni :

INTA

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu financijskih sredstava za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
Sukladno članku 124. stavku 1. te članku 125. stavku 1., Predsjednik će o ovom prijedlogu konzultirati Europsko gospodarsko i socijalno vijeće i Odbor regija.

upućeno

nadležni :

REGI

mišljenje :

EMPL, BUDG, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD))

upućeno

nadležni :

TRAN

mišljenje :

JURI

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 20/2013.-Odjeljak III - Komisija (N7-0076/2013 - C7-0250/2013 - 2013/2162(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 23/2013.-Odjeljak III - Komisija (N7-0077/2013 - C7-0251/2013 - 2013/2163(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 24/2013.-Odjeljak III - Komisija (N7-0078/2013 - C7-0252/2013 - 2013/2164(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 25/2013.-Odjeljak III - Komisija (N7-0079/2013 - C7-0253/2013 - 2013/2165(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 219/2007 o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR) u vezi s produženjem trajanja zajedničkog poduzeća do 2024. (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

BUDG, TRAN

- Prijedlog Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću „Čisto nebo 2” (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

ENVI, BUDG

- Prijedlog Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću za gorive ćelije i vodik 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

BUDG, JURI

- Prijedlog Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću za bioindustriju (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

AGRI, ENVI, BUDG, JURI, REGI

- Prijedlog Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

BUDG, CONT

- Prijedlog Uredbe Vijeća o Zajedničkom poduzeću za Inicijativu za inovativne lijekove 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

ENVI, BUDG, JURI

2)zastupnika

2.1) prijedlozi rezolucije (članak 120. Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ekološkoj obnovi zona izloženih ekološkom riziku (B7-0370/2013)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Silvia Adriana Ticau. Prijedlog rezolucije o zaštiti europskih potrošača od trgovine krivotvorenih lijekova (B7-0371/2013)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o uspostavi zajedničkog okvira za upravljanje i reguliranje pojave prostitucije (B7-0372/2013)
pućeno nadležnom odboru: FEMM
mišljenje: LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o davanju prioriteta zdravstvenom sustavu pri naplati dugova javne uprave (B7-0373/2013)
pućeno nadležnom: ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potrebi zajedničke strategije za sprečavanje piratstva u Sredozemlju (B7-0375/2013)
upućeno nadležnom odboru: AFET

2.2) prijedlog rezolucije (članak 42. Poslovnika)

- Dimitrios Droutsas, Ismail Ertug, Rebecca Harms, Georgios Koumoutsakos, Petru Constantin Luhan, Arlene McCarthy, Gesine Meissner, Michael Theurer i Gabriele Zimmer. Prijedlog akta Unije o pravilima dobrovoljnog označivanja u vezi s informacijama o prihvatljivosti prehrambenih artikala za vegetarijance i stroge vegetarijance (B7-0401/2013)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI, IMCO


7. Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ugovorima o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Antolín Sánchez Presedo predstavio je izvješće.

Govorili su: Rimantas Šadžius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Andreas Schwab (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Alfredo Pallone, u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nikola Vuljanić, Evelyn Regner, u ime kluba S&D, Philippe De Backer, u ime kluba ALDE, Philippe Lamberts, u ime kluba Verts/ALE, Vicky Ford, u ime kluba ECR, Willy Meyer, u ime kluba GUE/NGL, Godfrey Bloom, u ime kluba EFD, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Alexandra Thein (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Sławomir Nitras i Marlene Mizzi.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Marisa Matias i Krišjānis Kariņš.

Govorili su: Michel Barnier, Rimantas Šadžius i Antolín Sánchez Presedo.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12_6 zaspisnika od 10. rujna 2013.


8. Sastav klubova zastupnika

Od 9. rujna 2013. Mike Nattrass sjedi među nezavisnim zastupnicima.


9. Trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (zlouporaba tržišta) ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

Arlene McCarthy predstavila je izvješće.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Richard Seeber (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Alexandra Thein (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Ildikó Gáll-Pelcz, u ime kluba PPE, Evelyn Regner, u ime kluba S&D, Wolf Klinz, u ime kluba ALDE, Kay Swinburne, u ime kluba ECR, i Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL.

PREDSJEDA: Jacek PROTASIEWICZ
potpredsjednik

Govorili su: Hans-Peter Martin, nezavisni zastupnik, i Olle Ludvigsson.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ je dobio Miroslav Mikolášik.

Govorili su: Michel Barnier i Arlene McCarthy.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12_7 zapisnika od 10. rujna 2013.


10. Treće zemlje čiji državljani moraju imati vize za prelazak vanjskih granica EU-a ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001 u kojoj se popisuju treće zemlje čiji državljani moraju imati vize za prelazak vanjskih granica i one čiji su državljani oslobođeni tog zahtjeva [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Véronique Mathieu Houillon, u ime kluba PPE, Tanja Fajon, u ime kluba S&D, koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Franz Obermayr, te Cecilia Wikström, u ime kluba ALDE.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Tatjana Ždanoka, u ime kluba Verts/ALE, Cornelia Ernst, u ime kluba GUE/NGL, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel i Jacek Protasiewicz.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski i Franz Obermayr koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ulrike Lunacek.

Govorili su: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Neven Mimica dajući odgovor na zapažanja izvjestitelja a potonji govornik reagirao je na prethodni odgovor.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13_3 zapisnika od 12. rujna 2013.

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta).


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

Prije prvog glasovanja govorio je Graham Watson.


11.1. Izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa s pomoću tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa s pomoću tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama [COM(2012)0432 - C7-0211/2012- 2012/0208(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0336)


11.2. Imovinske posljedice registriranog partnerstva * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka o imovinskim posljedicama registriranog partnerstva [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0337)


11.3. Režimi bračne stečevine * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka u stvarima o režimima bračne stečevine [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0338)


11.4. Europska strategija prometne tehnologije za buduću održivu mobilnost Europe* (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o promicanju europske strategije prometne tehnologije za buduću održivu mobilnost Europe [2012/2298(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A7-0241/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0339)


11.5. Pravo na odvjetnika u kaznenim postupcima i pravo na komunikaciju u slučaju uhićenja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na odvjetnika u kaznenim postupcima i pravu na komunikaciju u slučaju uhićenja [COM(2011)0326 - C7-0157/2011- 2011/0154(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0340)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0340)


11.6. Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ugovorima o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0341)

Antolín Sánchez Presedo, (izvjestitelj), predlaže odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. Stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je prihvatio taj prijedlog. Time se smatra da je predmet ponovno vraćen nadležnom odboru.


11.7. Trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (zlouporaba tržišta) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0342)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0342)


11.8. Izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 o očuvanju ribolovnih resursa tehničkim mjerama u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 o očuvanju ribolovnih resursa tehničkim mjerama u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda [COM(2012)0591 - C7-0332/2012- 2012/0285(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0343)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0343)


11.9. Bolje funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta (glasovanje)

Izvješće o boljem funkcioniranju unutarnjeg energetskog tržišta [2013/2005(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0344)


11.10. Primjena i utjecaj mjera energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike (glasovanje)

Izvješće o primjeni i utjecaju mjera energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike [2013/2038(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0345)


11.11. Strategija ribarstva za Jadransko i Jonsko more (glasovanje)

Izvješće o strategiji ribarstva za Jadransko i Jonsko more [2012/2261(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Guido Milana (A7-0234/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0346)

Govorio je

Guido Milana (izvjestitelj), prije glasovanja, kako bi predložio tehnički ispravak, čime bi se u obzir uzeo ulazak Hrvatske u Europsku uniju.


11.12. Učinkovitije i financijski isplativije usmeno prevođenje u Europskom parlamentu (glasovanje)

Izvješće „Prema učinkovitijem i financijski isplativijem usmenom prevođenju u Europskom parlamentu” [2011/2287(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Esther de Lange (A7-0233/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0347)


11.13. Internetske igre na sreću na unutarnjem tržištu (glasovanje)

Izvješće o internetskim igrama na sreću na unutarnjem tržištu [2012/2322(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Ashley Fox (A7-0218/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0348)


11.14. Imenovanje Luigija Berlinguera u odbor osnovan u skladu s člankom 255. UFEU-a (glasovanje)

Prijedlog Odluke, koji je u skladu s člankom 107.a Poslovnika u ime Odbora za pravna pitanja podnio Klaus-Heiner Lehne, o imenovanju Luigija Berlinguera za člana odbora osnovanog prema članku 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2013/2161(INS)) (B7-0384/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1. zapisnika od 10.9.2013.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2013)0349)


PREDSJEDA: Oldřich VLASÁK
potpredsjednik

12. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Alexandra Thein - A7-0254/2013
Monica Luisa Macovei

Izvješće Alexandra Thein - A7-0253/2013
Roberta Angelilli, Erminia Mazzoni i Monica Luisa Macovei

Izvješće Michael Cramer - A7-0241/2013
Kay Swinburne, Oreste Rossi i Jim Higgins

Izvješće Elena Oana Antonescu - A7-0228/2013
Franco Bonanini, Kay Swinburne, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo i Jim Higgins

Izvješće Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei i Izaskun Bilbao Barandica

Izvješće Arlene McCarthy - A7-0347/2012
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock, Hannu Takkula i Seán Kelly

Izvješće Jerzy Buzek - A7-0262/2013
Francesco De Angelis, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Mario Pirillo, Adam Bielan, Oreste Rossi, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Danuta Jazłowiecka, Mitro Repo i Seán Kelly

Izvješće Mojca Kleva Kekuš - A7-0271/2013
Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Adam Bielan, Jim Higgins, Oreste Rossi i Monica Luisa Macovei

Izvješće Guido Milana - A7-0234/2013
Mario Pirillo, Jim Higgins i Roberta Angelilli

Izvješće Esther de Lange - A7-0233/2013
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Nikola Vuljanić, George Lyon, Monica Luisa Macovei i Charles Tannock.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica prekinuta u 13:35 h, nastavljena je u 15:05 h.)

PREDSJEDA: Gianni PITTELLA
potpredsjednik

14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Paolo De Castro (predsjednik Odbora AGRI) upozorio je da nije bio nazočan na dnevnim sjednicama 9. i 10. rujna 2013. zato što je prisustvovao neformalnom sastanku Odbora za poljoprivredu, koji se u to vrijeme održavao u Vilnijusu.


15. Izlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna – proračunska godina 2014. (rasprava)

Izjava Vijeća: Izlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna – proračunska godina 2014. (2013/2624(RSP))

Algimantas Rimkūnas (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) dao je izjavu.

Govorili su: Janusz Lewandowski (povjerenik Komisije), Monika Hohlmeier (izvjestiteljica), Anne E. Jensen (izvjestiteljica), Alain Lamassoure (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG) i Algimantas Rimkūnas.

Rasprava je zaključena.


16. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2013 − Povećanje u prognozama koje se odnose na ostale prihode proizašle iz kazni i penala − Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje (rasprava)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio III. – Komisija [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

Giovanni La Via predstavio je izvješće.

Govorio je Janusz Lewandowski (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jean-Luc Dehaene, u ime kluba PPE, Eider Gardiazábal Rubial, u ime kluba S&D, Anne E. Jensen, u ime kluba ALDE, Helga Trüpel, u ime kluba Verts/ALE, Hynek Fajmon, u ime kluba ECR, Claudio Morganti, u ime kluba EFD, Lucas Hartong, nezavisni zastupnik, Göran Färm, Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Marta Andreasen, Roger Helmer, Jean-Marie Le Pen i Jan Olbrycht.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Alda Sousa, Andrej Plenković i Jan Kozłowski.

Govorili su: Janusz Lewandowski i Giovanni La Via.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 11.9.2013..


17. Provedba strategije EU-a za mlade 2010. − 2012. - Rješavanje problema nezaposlenosti mladih: moguća rješenja (rasprava)

Izvješće o provedbi strategije EU-a za mlade 2010. - 2012. [2013/2073(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Izvješće o nezaposlenosti mladih: moguća rješenja [2013/2045(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou i Joanna Katarzyna Skrzydlewska predstavili su svoja izvješća.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

Govorili su: Ole Christensen (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Luís Paulo Alves (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Martina Anderson (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Roberta Angelilli (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Marco Scurria, u ime kluba PPE, Evelyn Regner, u ime kluba S&D, Liam Aylward, u ime kluba ALDE, Rui Tavares, u ime kluba Verts/ALE, Anthea McIntyre, u ime kluba ECR, Inês Cristina Zuber, u ime kluba GUE/NGL, Paul Nuttall, u ime kluba EFD, i Francisco Sosa Wagner, nezavisni zastupnik, Edit Bauer, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitar Stoyanov, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino i David Casa.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Zofija Mazej Kukovič i Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden i Eija-Riitta Korhola.

Govorili su: László Andor, Georgios Papanikolaou i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5_16 zapisnika od 11. rujna 2013. i točka 5_17 zapisnika od 11.9.2013.


18. Ispravci (članak 216. Poslovnika)

Ispravci __[A188900]__ i P7_TA-PROV(2013)0311(COR01) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 10 zapisnika od 9.9.2013.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika, u skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika, nisu zatražili da se o njima glasuje, smatra se da su ispravci prihvaćeni.


19. Sastav odbora

Na zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL, Parlament odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor CULT: Martina Michels


20. Strategija za kibernetičku sigurnost u EU-u: otvoren i siguran kibernetički prostor - Digitalni program za rast, mobilnost i zapošljavanje (rasprava)

Izjava Komisije: Strategija za kibernetičku sigurnost u EU-u: otvoren i siguran kibernetički prostor (2013/2606(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor (O-000085/2013) koje je postavio Jens Rohde, u ime Odbora ITRE, Vijeću: Digitalni program za rast, mobilnost i zapošljavanje - vrijeme je za prelazak u višu brzinu (B7-0219/2013) (2013/2593(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor (O-000086/2013) koje je postavio Jens Rohde, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Digitalni program za rast, mobilnost i zapošljavanje - vrijeme je za prelazak u višu brzinu (B7-0220/2013) (2013/2593(RSP))

Jens Rohde obrazložio je pitanja.

Govorili su: Linas Antanas Linkevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća), koji je odgovorio na pitanje B7-0219/2013 et Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije), koja je odgovorila na pitanje B7-0220/2013 i dala izjavu.

Govorili su: Salvatore Iacolino, u ime kluba PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, u ime kluba S&D, Toine Manders, u ime kluba ALDE, Carl Schlyter, u ime kluba Verts/ALE, Evžen Tošenovský, u ime kluba ECR, Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, Jaroslav Paška, u ime kluba EFD, Gunnar Hökmark, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Jan Philipp Albrecht, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Norica Nicolai, Christian Engström, Tunne Kelam, Francesco De Angelis, Amelia Andersdotter, Lara Comi, Ivailo Kalfin i Pilar del Castillo Vera.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

Govorio je Zigmantas Balčytis.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Janusz Władysław Zemke, Malcolm Harbour i Roberta Metsola.

Govorili su: Neelie Kroes i Linas Antanas Linkevičius.

Prijedlog za podnošenje rezolucije sukladno članku 115. stavku 5. Poslovnika bit će naknadno objavljen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.9 zapisnika od 12.9.2013. i točka 13.10 zapisnika od 12.9.2013..


21. Prijetnje slobodi medija i nadzor građana (slučaj Miranda) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Prijetnje slobodi medija i nadzor građana (slučaj Miranda) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime kluba PPE, Claude Moraes, u ime kluba S&D, Sophia in 't Veld, u ime kluba ALDE, Jan Philipp Albrecht, u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope, u ime kluba ECR, Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

Govorili su: Neelie Kroes i Linas Antanas Linkevičius.

Rasprava je zaključena.


22. Mjere za obnavljanje stoka europske jegulje ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 o mjerama za obnavljanje stoka europske jegulje [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

Isabella Lövin predstavila je izvješće.

Govorio je Maria Damanaki (povjerenica Komisije).

Govorili su: Werner Kuhn, u ime kluba PPE, Jens Nilsson, u ime kluba S&D, Pat the Cope Gallagher, u ime kluba ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, u ime kluba ECR, Mikael Gustafsson, u ime kluba GUE/NGL, Bastiaan Belder, u ime kluba EFD, Lucas Hartong, nezavisni zastupnik, Gabriel Mato Adrover, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Alain Cadec, Isabelle Thomas, James Nicholson i Lambert van Nistelrooij.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Martina Anderson i João Ferreira.

Govorili su: Maria Damanaki i Isabella Lövin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 11.9.2013..


23. Unutarnje tržište za usluge (rasprava)

Izvješće o unutarnjem tržištu za usluge: trenutačno stanje i sljedeći koraci [2012/2144(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

Anna Maria Corazza Bildt predstavila je izvješće.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: David Casa (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz, u ime kluba PPE, Sylvana Rapti, u ime kluba S&D, Malcolm Harbour, u ime kluba ECR, João Ferreira, u ime kluba GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer i Olga Sehnalová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi i Claudio Morganti.

Govorili su: Michel Barnier i Anna Maria Corazza Bildt.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.18 zapisnika od 11.9.2013.


24. Carinski zakonik Unije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (preinačeno) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

Constance Le Grip predstavila je izvješće.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristiana Muscardini (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Danuta Jazłowiecka, u ime kluba PPE, Sylvana Rapti, u ime kluba S&D, Niccolò Rinaldi, u ime kluba ALDE, Adam Bielan, u ime kluba ECR, Evelyne Gebhardt i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lara Comi, Zuzana Roithová i Malcolm Harbour.

Govorili su: Algirdas Šemeta i Constance Le Grip.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika od 11.9.2013..


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 515.412/OJME).


26. Zaključenje dnevne sjednice

Dnevna sjednica je zaključena u 22:15 h.

Klaus Welle

Othmar Karas

Glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Prilog 1 - Imenovanje Luigija Berlinguera u odbor osnovan u skladu s člankom 255. UFEU-a

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Pitsillides, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti