Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0201(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0242/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0242/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0358

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

5.9. Μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0358)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0358)

Παρεμβάσεις

Η Isabella Lövin (εισηγήτρια) παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 13, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου