Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0006/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0006/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 24
CRE 10/09/2013 - 24

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0359

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

5.10. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0359)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0359)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου