Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0297(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0277/2013

Predkladané texty :

A7-0277/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2014 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Zápisnica
Streda, 11. septembra 2013 - Štrasburg

5.13. Zmena a doplnenie smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL požiadal v súlade s článkom 177 ods. 4 rokovacieho poriadku o odloženie hlasovania na budúci schôdzu. Parlament vyjadril súhlas s touto žiadosťou, preto je správa A7-0277/2013 s rozpravou zaradená do programu schôdze prvého októbrového zasadnutia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia