Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar skulle behandlas under torsdagen den 12 september 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy