Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 14.35.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Norbert Glante γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2013, αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου