Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 september 2013 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 14.35 uur hervat.)

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Norbert Glante heeft laten weten dat hij aanwezig was op de vergadering van 9 september 2013, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

Juridische mededeling - Privacybeleid