Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.25 i wznowione o 14.35.)

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Norbert Glante poinformował, że był obecny na posiedzeniu w dniu 9 września 2013 r., lecz jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności