Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. septembra 2013 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 14.35 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Norbert Glante oznámil, že bol prítomný na zasadnutí 9. septembra 2013, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia