Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург

10. Положението в Египет (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Египет (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Susy De Martini, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, и Franz Obermayr, независим член на ЕП.

(Продължение на разискването: точка 12 от протокола от 10.9.2013 г.)

Правна информация - Политика за поверителност