Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg

10. Sytuacja w Egipcie (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Susy De Martini w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, i Franz Obermayr niezrzeszony.

(Dalszy ciąg debaty: pkt 12 protokołu z dnia 10.9.2013)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności