Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk

12. Situace v Egyptě (pokračování rozpravy)
CRE

(Začátek rozpravy: bod 10 zápisu ze dne 11.9.2013)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Egyptě (2013/2820(RSP))

Vystoupili: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes a Davor Ivo Stier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Krzysztof Lisek a Ioan Mircea Paşcu.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Adam Bielan a Sajjad Karim za skupinu ECR o krizi v Egyptě (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn a Boris Zala za skupinu S&D o situaci v Egyptě (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino a Giovanni La Via za skupinu PPE o situaci v Egyptě (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee a Paul Murphy za skupinu GUE/NGL o situaci v Egyptě (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Egyptě (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Louis Michel za skupinu ALDE o Egyptě (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.12 zápisu ze dne 12.9.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí