Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 11 ta' Settembru 2013 - Strasburgu

12. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (kumplament tad-dibattitu)
CRE

(Bidu tad-dibattitu: punt 10 tal- Minuti ta' 11.9.2013)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2013/2820(RSP))

Interventi ta': Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes u Davor Ivo Stier.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Lisek u Ioan Mircea Paşcu.

Intervent ta': Catherine Ashton.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Adam Bielan u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, dwar il-kriżi fl-Eġittu (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino u Giovanni La Via f'isem il-Grupp PPE dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee u Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Eġittu (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Eġittu (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.12 tal- Minuti ta' 12.9.2013.

Avviż legali - Politika tal-privatezza