Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 septembrie 2013 - Strasbourg

12. Situația din Egipt (continuarea dezbaterii)
CRE

(Începerea dezbaterii: punctul 10 al PV din 11.9.2013)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Egipt (2013/2820(RSP))

Au intervenit: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes şi Davor Ivo Stier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Lisek şi Ioan Mircea Paşcu.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Adam Bielan şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, referitoare la criza din Egipt (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Egipt (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino şi Giovanni La Via, în numele Grupului PPE referitoare la situația din Egipt(2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee şi Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Egipt (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Egipt (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la Egipt (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.12 al PV din 12.9.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate