Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2319(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0205/2013

Разисквания :

PV 11/09/2013 - 13
CRE 11/09/2013 - 13

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0381

Протокол
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург

13. Морското измерение на общата политика за сигурност и отбрана - Военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи (разискване)
CRE

Доклад относно морското измерение на общата политика за сигурност и отбрана [2012/2318(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Доклад относно военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи [2012/2319(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou и Ana Gomes представиха своите доклади.

Изказа се Linas Antanas Linkevičius (Действащ председател на Съвета).

Изказа се Arnaud Danjean, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Luis Yáñez-Barnuevo García и Arnaud Danjean, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas и Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou и Ana Gomes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.13 от протокола от12.9.2013 и точка 13.14 от протокола от 12.9.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност