Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2319(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0205/2013

Debatten :

PV 11/09/2013 - 13
CRE 11/09/2013 - 13

Stemmingen :

PV 12/09/2013 - 13.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0381

Notulen
Woensdag 11 september 2013 - Straatsburg

13. Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid - De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (debat)
CRE

Verslag over de maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid [2012/2318(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Verslag over de militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven [2012/2319(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou en Ana Gomes leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Linas Antanas Linkevičius (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Eleni Koppa, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Luis Yáñez-Barnuevo García en Arnaud Danjean, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou en Ana Gomes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.13 van de notulen van 12.9.2013 en punt 13.14 van de notulen van 12.9.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid