Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2319(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0205/2013

Rozpravy :

PV 11/09/2013 - 13
CRE 11/09/2013 - 13

Hlasovanie :

PV 12/09/2013 - 13.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0381

Zápisnica
Streda, 11. septembra 2013 - Štrasburg

13. Námorný rozmer spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Vojenské štruktúry EÚ: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti (rozprava)
CRE

Správa o námornom rozmere spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2012/2318(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Správa o vojenských štruktúrach EÚ: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti [2012/2319(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou a Ana Gomes uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Linas Antanas Linkevičius (úradujúci predseda Rady).

V rozprave vystúpil Arnaud Danjean v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Luis Yáñez-Barnuevo García a Arnaud Danjean, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas a Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou a Ana Gomes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.13 zápisnice zo dňa 12.9.2013 a bod 13.14 zápisnice zo dňa 12.9.2013

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia