Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Състоянието на Съюза (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Застрашени от изчезване европейски езици и езиково многообразие (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Права на Парламента в рамките на процедурата по назначаване на бъдещите изпълнителни директори на Европейската агенция за околната среда (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Проект на коригиращ бюджет №2/2013 - Увеличаване на прогнозите за приходи от глоби и санкции - Увеличаване на бюджетните кредити за плащания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Проект на коригиращ бюджет № 3/2013 - Излишъкът от изпълнението на бюджета за 2012 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Проект на коригиращ бюджет №4/2013 - Щатното разписание на Агенцията по ГНСС - Щатното разписание на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура - Щатно разписание на Съда на Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: наводнения в Словения, Хърватия и Австрия през есента на 2012 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Проект на коригиращ бюджет № 5/2013 — Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС във връзка с наводнения в Словения, Хърватия и Австрия през 2012 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Директива относно качеството на горивата и Директива за възобновяемите източници ***I (гласуване)
  
5.9.Мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка ***I (гласуване)
  
5.10.Митнически кодекс на Съюза ***I (гласуване)
  
5.11.Събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства ***I (гласуване)
  
5.12.Изменение на директивите по отношение на пълномощията, които ще бъдат предоставени на Комисията ***I (гласуване)
  
5.13.Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ***I (гласуване)
  
5.14.Споразумение между ЕС и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на ЕС *** (гласуване)
  
5.15.Споразумение между Европейския съюз и Република Кабо Верде за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)
  
5.16.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г. (гласуване)
  
5.17.Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения (гласуване)
  
5.18.Вътрешният пазар за услуги (гласуване)
  
5.19.Преговори за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Положението в Сирия (разискване)
 10.Положението в Египет (разискване)
 11.Приветствие с добре дошли
 12.Положението в Египет (продължeние на разискването)
 13.Морското измерение на общата политика за сигурност и отбрана - Военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи (разискване)
 14.Политиката на ЕС спрямо Беларус (разискване)
 15.Натиск, упражняван от Русия върху страните от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на върха на Източното партньорство във Вилнюс) (разискване)
 16.Достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС ***I (разискване)
 17.Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС (разискване)
 18.Европейска стратегия за здравословни и безопасни условия на труд (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (247 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (3814 kb) 
 
Протокол (209 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (401 kb) Резултати от поименно гласуване (1490 kb) 
 
Протокол (292 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (871 kb) Резултати от поименно гласуване (3352 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност