Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Stav Unie (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Evropské jazyky, jimž hrozí zánik, a jazyková rozmanitost (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Práva Parlamentu v rámci postupu jmenování budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšení odhadů dalších příjmů z pokut a sankcí – navýšení položek plateb (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2013 – Přebytek z plnění rozpočtu na rok 2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2013 – Zaměstnanci Evropského úřadu pro dohled nad GNSS (GSA) – Zaměstnanci Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) – Zaměstnanci Soudního dvora Evropské unie (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Mobilizace prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku, k nimž došlo na podzim roku 2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2013 – Mobilizace prostředků z Fondu solidarity po záplavách ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku v roce 2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.8.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)
  
5.9.Opatření pro obnovu populace úhoře říčního ***I (hlasování)
  
5.10.Celní kodex Unie ***I (hlasování)
  
5.11.Sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků ***I (hlasování)
  
5.12.Změna směrnic o bezpečnosti potravin, pokud jde o pravomoci, které mají být svěřeny Komisi ***I (hlasování)
  
5.13.Změna směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ***I (hlasování)
  
5.14.Dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a EU *** (hlasování)
  
5.15.Dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** (hlasování)
  
5.16.Provádění strategie EU pro mládež 2010–2012 (hlasování)
  
5.17.Řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska (hlasování)
  
5.18.Vnitřní trh služeb (hlasování)
  
5.19.Jednání o dohodě o partnerství a spolupráci EU-Malajsie (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Situace v Sýrii (rozprava)
 10.Situace v Egyptě (rozprava)
 11.Přivítání
 12.Situace v Egyptě (pokračování rozpravy)
 13.Námořní rozměr společné bezpečnostní a obranné politiky – Vojenské struktury EU: aktuální stav a budoucí výhledy (rozprava)
 14.Politika EU vůči Bělorusku (rozprava)
 15.Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu) (rozprava)
 16.Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii ***I (rozprava)
 17.Strategie vnitřní bezpečnosti EU (rozprava)
 18.Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (214 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3814 kb) 
 
Zápis (231 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (548 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1720 kb) 
 
Zápis (258 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (823 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3192 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí