Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 11. september 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Unionens tilstand (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Udryddelsestruede europæiske sprog og sproglig mangfoldighed (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Parlamentets rettigheder i forbindelse med proceduren for udnævnelse af fremtidige administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2013 - Opjustering af overslaget over andre indtægter med hensyn til indtægterne af bøder, tvangsbøder og sanktioner - Forhøjelse af betalingsbevillingerne (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2013 - Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2013 - Stillingsfortegnelsen for Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) - Stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle medier og Kultur (EACEA) - Stillingsfortegnelsen for Den Europæiske Unions Domstol (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.6.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: oversvømmelse i Slovenien, Kroatien og Østrig i efteråret 2002 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.7.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2013 - Anvendelse af EU's Solidaritetsfond i forbindelse med oversvømmelser i 2012 i Slovenien, Kroatien og Østrig (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.8.Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi ***I (afstemning)
  
5.9.Foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål ***I (afstemning)
  
5.10.EU-toldkodeksen ***I (afstemning)
  
5.11.Landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab ***I (afstemning)
  
5.12.Ændring af direktiver om fødevaresikkerhed hvad angår Kommissionens beføjelser ***I (afstemning)
  
5.13.Ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ***I (afstemning)
  
5.14.Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union *** (afstemning)
  
5.15.Aftale mellem EU og Kap Verde om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold *** (afstemning)
  
5.16.Gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012 (afstemning)
  
5.17.Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje (afstemning)
  
5.18.Det indre marked for tjenesteydelser (afstemning)
  
5.19.Forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Situationen i Syrien (forhandling)
 10.Situationen i Egypten (forhandling)
 11.Velkomstord
 12.Situationen i Egypten (fortsat forhandling)
 13.Den maritime dimension af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - EU's militære strukturer: status og fremtidsperspektiver (forhandling)
 14.EU's politik over for Hviderusland (forhandling)
 15.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab (i forbindelse med det forestående topmøde i østpartnerskabet i Vilnius) (forhandling)
 16.Adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i EU ***I (forhandling)
 17.Strategien for EU's indre sikkerhed (forhandling)
 18.Den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (208 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3814 kb) 
 
Protokol (154 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (599 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1708 kb) 
 
Protokol (267 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (711 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3183 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik