Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 11. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.Savienības stāvoklis (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Eiropas apdraudētās valodas un lingvistiskā daudzveidība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.2.Parlamenta tiesības turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoru iecelšanas procedūrā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.3.Budžeta grozījuma Nr. 2/2013 projekts — prognozes pieaugums citiem ieņēmumiem no soda naudām un līgumsodiem un maksājumu apropriāciju palielinājums (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2013 projekts — pārpalikums, kas veidojies no 2012. finanšu gada budžeta izpildes (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2013 projekts - Eiropas GNSS uzraudzības iestādes personāls - Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras personāls (EACEA) - Eiropas Savienības Tiesas personāls (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — plūdu postījumi Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā 2012. gada rudenī (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.7.Budžeta grozījuma Nr. 5/2013 projekts — Solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar 2012. gadā notikušajiem plūdiem Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.8.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***I (balsošana)
  
5.9.Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai ***I (balsošana)
  
5.10.Savienības Muitas kodekss ***I (balsošana)
  
5.11.Grāmatvedības datu savākšana par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās ***I (balsošana)
  
5.12.Pārtikas nekaitīguma direktīvu grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām ***I (balsošana)
  
5.13.Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu ***I (balsošana)
  
5.14.ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un ES pilsoņiem *** (balsošana)
  
5.15.ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti *** (balsošana)
  
5.16.ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošana (balsošana)
  
5.17.Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (balsošana)
  
5.18.Iekšējais pakalpojumu tirgus (balsošana)
  
5.19.Sarunas par ES un Malaizijas partnerības un sadarbības nolīgumu (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 10.Stāvoklis Ēģiptē (debates)
 11.Oficiāla sveikšana
 12.Stāvoklis Ēģiptē (debašu turpinājums)
 13.Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti - ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (debates)
 14.ES politika attiecībā uz Baltkrieviju (debates)
 15.Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (debates)
 16.Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā ***I (debates)
 17.ES iekšējās drošības stratēģija (debates)
 18.Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (213 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (3814 kb) 
 
Protokols (199 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (402 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1491 kb) 
 
Protokols (252 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (832 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (3335 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika