Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 11 september 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Staat van de Unie (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Europese talen die met uitsterven worden bedreigd en taalkundige verscheidenheid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Rechten van het Parlement bij de procedure tot aanstelling van toekomstige uitvoerend directeuren van het Europees Milieuagentschap (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2013 - Verhoging van de verwachtingen betreffende de overige inkomsten uit boeten en sancties - Toename van de betalingskredieten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2013 - Overschot naar aanleiding van de uitvoering van de begroting 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2013 - personeel van de Europese GNSS-toezichtautoriteit (GSA) - personeel van het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) - personeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: overstromingen in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk in het najaar van 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2013 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds naar aanleiding van de overstromingen in 2012 in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Richtlijn inzake kwaliteit van brandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***I (stemming)
  
5.9.Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I (stemming)
  
5.10.Het douanewetboek van de Unie ***I (stemming)
  
5.11.Boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven ***I (stemming)
  
5.12.Wijziging van de voedselveiligheidsrichtlijnen wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden ***I (stemming)
  
5.13.Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ***I (stemming)
  
5.14.Overeenkomst EU-Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de EU *** (stemming)
  
5.15.Overeenkomst EU-Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven *** (stemming)
  
5.16.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012 (stemming)
  
5.17.Bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen (stemming)
  
5.18.De interne dienstenmarkt (stemming)
  
5.19.Onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Maleisië (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Situatie in Syrië (debat)
 10.Situatie in Egypte (debat)
 11.Welkomstwoord
 12.Situatie in Egypte (voortzetting van het debat)
 13.Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid - De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (debat)
 14.EU-beleid ten aanzien van Belarus (debat)
 15.Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (debat)
 16.Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I (debat)
 17.Interneveiligheidsstrategie van de EU (debat)
 18.Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (215 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3814 kb) 
 
Notulen (195 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (548 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1733 kb) 
 
Notulen (268 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (612 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3188 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid