Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Stan Unii (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Zagrożone języki europejskie i różnorodność językowa w Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Prawa przysługujące Parlamentowi w procedurze mianowania przyszłych dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - zwiększenie środków na płatności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2013 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2012 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2013 - Personel Agencji Europejskiego GNSS - Personel Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) - Personel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2013 - uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  5.8.Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  5.9.Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego ***I (głosowanie)
  5.10.Unijny kodeks celny ***I (głosowanie)
  5.11.Ustanowienie sieci zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych ***I (głosowanie)
  5.12.Zmiana dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji ***I (głosowanie)
  5.13.Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ***I (głosowanie)
  5.14.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i UE *** (głosowanie)
  5.15.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)
  5.16.Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (głosowanie)
  5.17.Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (głosowanie)
  5.18.Wewnętrzny rynek usług (głosowanie)
  5.19.Negocjacje umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Sytuacja w Syrii (debata)
 10.Sytuacja w Egipcie (debata)
 11.Oficjalne powitanie
 12.Sytuacja w Egipcie (ciąg dalszy debaty)
 13.Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (debata)
 14.Polityka UE wobec Białorusi (debata)
 15.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (debata)
 16.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (debata)
 17.Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)
 18.na Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (212 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (3814 kb) 
 
Protokół (243 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (530 kb) Głosowanie imienne (1659 kb) 
 
Protokół (255 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (821 kb) Głosowanie imienne (3193 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności