Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 11. septembra 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Stav Únie (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Ohrozené európske jazyky a jazyková rozmanitosť (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Práva Parlamentu v postupe vymenovania budúcich výkonných riaditeľov Európskej environmentálnej agentúry (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšenie prognóz týkajúcich sa ostatných príjmov pochádzajúcich z pokút a penále – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2013 – Prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2012 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2013 – Zamestnanci Agentúry pre európsky GNSS – Zamestnanci Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) – Zamestnanci Súdneho dvora Európskej únie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Slovinsku, Chorvátsku a Rakúsku na jeseň 2012 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2013 – Mobilizácia Fondu solidarity po povodniach v Slovinsku, Chorvátsku a Rakúsku v roku 2012 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***I (hlasovanie)
  
5.9.Opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho ***I (hlasovanie)
  
5.10.Colný kódex Únie ***I (hlasovanie)
  
5.11.Zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov ***I (hlasovanie)
  
5.12.Zmena smerníc 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii ***I (hlasovanie)
  
5.13.Zmena a doplnenie smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
  
5.14.Dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a EÚ *** (hlasovanie)
  
5.15.Dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom *** (hlasovanie)
  
5.16.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 (hlasovanie)
  
5.17.Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská (hlasovanie)
  
5.18.Vnútorný trh so službami (hlasovanie)
  
5.19.Rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Situácia v Sýrii (rozprava)
 10.Situácia v Egypte (rozprava)
 11.Oficiálne privítanie
 12.Situácia v Egypte (pokračovanie rozpravy)
 13.Námorný rozmer spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Vojenské štruktúry EÚ: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti (rozprava)
 14.Politika EÚ voči Bielorusku (rozprava)
 15.Nátlak Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse) (rozprava)
 16.Prístup ku genetickým zdrojom a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii ***I (rozprava)
 17.Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (rozprava)
 18.Európska stratégia v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (210 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3814 kb) 
 
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (384 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1727 kb) 
 
Zápisnica (253 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (819 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3252 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia