Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87 a i arbetsordningen)
 4.Tillståndet i unionen (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2013 - Överskott från genomförandet av budgeten för 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 - Personalen hos Europeiska byrån för GNSS (GSA) - Personalen hos Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) - Personalen hos Europeiska unionens domstol (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Slovenien, Kroatien och Österrike hösten 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2013 - Utnyttjande av solidaritetsfonden till följd av översvämningarna 2012 i Slovenien, Kroatien och Österrike (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***I (omröstning)
  
5.9.Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I (omröstning)
  
5.10.Tullkodex för unionen ***I (omröstning)
  
5.11.Insamling av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter avseende inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden ***I (omröstning)
  
5.12.Ändring av direktiven om säkra livsmedel vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen ***I (omröstning)
  
5.13.Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (omröstning)
  
5.14.Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Kap Verde och i EU *** (omröstning)
  
5.15.Avtal mellan EU och Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
5.16.Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 (omröstning)
  
5.17.Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (omröstning)
  
5.18.Den inre marknaden för tjänster (omröstning)
  
5.19.Förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Situationen i Syrien (debatt)
 10.Situationen i Egypten (debatt)
 11.Välkomsthälsning
 12.Situationen i Egypten (fortsättning på debatten)
 13.Den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (debatt)
 14.EU:s politik gentemot Vitryssland (debatt)
 15.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmötet i Vilnius) (debatt)
 16.Tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser i unionen ***I (debatt)
 17.Strategin för inre säkerhet i EU (debatt)
 18.EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (216 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3814 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (342 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1718 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (700 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3184 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy