Index 
Jegyzőkönyv
PDF 272kWORD 243k
2013. szeptember 11., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 4.Az Unió helyzete (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.A kihalás által fenyegetett európai nyelvek és a nyelvi sokszínűség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.2.A Parlament jogai az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jövőbeni ügyvezető igazgatóinak kinevezésére irányuló eljárásban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.3.2/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet – A szankciókból és pénzbírságokból származó egyéb bevételek előrejelzések szerinti növekedése – A kifizetési előirányzatok növelése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.4.3/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet – A 2012. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.5.4./2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Az Európai GNSS Ügynökség létszáma – Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) létszáma – Az Európai Unió Bíróságának létszáma (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.6.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele: a Szlovéniát, Horvátországot és Ausztriát 2012 őszén sújtó árvíz (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.7.5/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet – A Szolidaritási Alap igénybevétele a Szlovéniát, Horvátországot és Ausztriát 2012-ben sújtó árvíz nyomán (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.8.Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv és a megújuló energiáról szóló irányelv ***I (szavazás)
  
5.9.Az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések ***I (szavazás)
  
5.10.Az Uniós Vámkódex ***I (szavazás)
  
5.11.A mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtése ***I (szavazás)
  
5.12.Az élelmiszer-biztonsági irányelvek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)
  
5.13.Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosítása ***I (szavazás)
  
5.14.Megállapodás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről *** (szavazás)
  
5.15.Megállapodás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról *** (szavazás)
  
5.16.Az EU 2010-2012 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának végrehajtása (szavazás)
  
5.17.A fiatalok munkanélküliségének kezelése: a kilábaláshoz vezető lehetséges utak (szavazás)
  
5.18.A szolgáltatások belső piaca (szavazás)
  
5.19.Az EU és Malajzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A szíriai helyzet (vita)
 10.Az egyiptomi helyzet (vita)
 11.Köszöntés
 12.Az egyiptomi helyzet (a vita folytatása)
 13.A közös biztonság- és védelempolitika tengerészeti vonatkozásai - Az EU katonai struktúrái: jelenlegi helyzet és kilátások (vita)
 14.Az Unió Belarusszal kapcsolatos politikája (vita)
 15.Az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomás (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (vita)
 16.A genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztása ***I (vita)
 17.Az EU belső biztonsági stratégiája (vita)
 18.Az európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia (vita)
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2013. SZEPTEMBER 11., SZERDA

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a difoszfátoknak (E 450), a trifoszfátoknak (E 451) és a polifoszfátoknak (E 452) sós lében konzervált halakban való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - határidő: 19/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2074/2005/EK rendelet mellékleteinek módosításáról (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2073/2005/EK rendeletnek a hasított sertésekben előforduló salmonella tekintetében történő módosításáról (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló 2075/2005/EK rendelet módosításáról (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - határidő: 17/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete a 2073/2005/EK rendelet I. mellékletének a halászati termékekben található hisztamin tekintetében történő módosításáról (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a szárazföldi állatok májában található dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k mint szennyező anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - határidő: 16/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésétől, illetve a gyermekek fejlődésétől és egészségétől eltérő tárgyú, egészségre vonatkozó bizonyos állítások engedélyezésének elutasításáról (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - határidő: 18/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 10 és az IFRS 12 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 27 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - határidő: 13/10/2013)
utalva, illetékes: JURI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ECON (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek beépítéséről szóló 2009/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - határidő: 18/10/2013)
utalva, illetékes: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: TRAN (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet spanyol nyelvű változatának helyesbítéséről (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- Az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 321/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - határidő: 16/10/2013)
utalva, illetékes: TRAN

- Az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU bizottsági határozat módosításáról szóló bizottsági határozat (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - határidő: 16/10/2013)
utalva, illetékes: TRAN

- A transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 454/2011/EU rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - határidő: 16/10/2013)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - határidő: 18/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a vízöblítéses WC-k és vizeldék uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - határidő: 13/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a képkezelő berendezések uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - határidő: 30/11/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - határidő: 13/10/2013)
utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság XXX-i rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az arzén, a kadmium, az ólom, a nitritek, az illékony mustárolaj és a káros botanikai szennyeződések maximális szintje tekintetében történő módosításáról (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - határidő: 22/11/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a légi járműveken való kritikus felhasználási célokra szánt, halonokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékekre és berendezésekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek iránti kérelmek tekintetében történő módosításáról (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a metil-bromidra vonatkozó jelentéstétel tekintetében történő módosításáról (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - határidő: 13/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre:
- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - határidő: 03/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság XXX-i rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bitertanol, klórfenvinfosz, dodin és vinklozolin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - határidő: 24/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól szóló 1031/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról, különösen egy Németország által kijelölt aukciós platformnak a rendelet jegyzékébe történő felvételéről (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - határidő: 23/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - határidő: 12/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása érdekében a 2007/742/EK határozat módosításáról (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - határidő: 11/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kolbászokhoz használt természetes belekben alkalmazott nátrium-foszfátok (E 339) felhasználása tekintetében történő módosításáról (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - határidő: 20/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - határidő: 01/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság XXX-i rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének bizonyos élelmiszer-adalékanyagok tekintetében történő módosításáról (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - határidő: 22/11/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők, tűzhelyek és páraelszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - határidő: 25/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a 2010/2/EU és a 2011/278/EU határozatnak a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok tekintetében történő módosításáról (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - határidő: 24/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - határidő: 24/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet francia nyelvű változatának helyesbítéséről (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - határidő: 16/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 640/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - határidő: 25/10/2013)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - határidő: 25/10/2013)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - határidő: 25/10/2013)
utalva, illetékes: REGI.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendeletnek a mentesített jogalanyok jegyzéke tekintetében történő módosításáról C(2013)04289 - 2013/2730(DEA)

utalva, illetékes: ECON

Kifogás benyújtásának határideje: a 2013. július 12-i beérkezés időpontjától számított három hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről C(2013)04363 - 2013/2729(DEA)

utalva, illetékes: ECON

Kifogás benyújtásának határideje: a 2013. július 12-i beérkezés időpontjától számított három hónap.

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a Bizottság 114/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének a Piaggio gyártóra vonatkozó 2010. évi átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értékek helyesbítésének tekintetében történő módosításáról C(2013)05393 - 2013/2790(DEA)

utalva, illetékes: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

Kifogás benyújtásának határideje: a 2013. augusztus 21-i beérkezés időpontjától számított két hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról C(2013)05405 - 2013/2789(DEA)

utalva, illetékes: ENVI

Kifogás benyújtásának határideje: a 2013. augusztus 21-i beérkezés időpontjától számított két hónap.

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására és általános védintézkedések elfogadására vonatkozó eljárási szabályok megállapításáról C(2013)05531 - 2013/2814(DEA)

utalva, illetékes: INTA

Kifogás benyújtásának határideje: a 2013. augusztus 28-i beérkezés időpontjától számított két hónap.

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének megállapításáról C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)

utalva, illetékes: INTA

Kifogás benyújtásának határideje: a 2013. augusztus 28-i beérkezés időpontjától számított két hónap.


4. Az Unió helyzete (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2013/2623(RSP))

Az elnök bevezető nyilatkozatot tesz.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jaime Mayor Oreja, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miloslav Ransdorf, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Graham Watson, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, és Nicole Sinclaire, független.

Felszólal: Linas Antanas Linkevičius (A Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Herbert Reul, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer, Lorenzo Fontana, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Andrew Duff, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via és Patrizia Toia.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Karin Kadenbach, aki kékkártyás kérdést intéz Patrizia Toia képviselőhöz, aki válaszol arra, Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu és Jacek Protasiewicz.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas és Paulo Rangel.

Felszólal: José Manuel Barroso.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, az eljárási szabályzat alkalmazására való felhívás megtételére, Nicole Sinclaire, Nigel Farage, Takis Hadjigeorgiou, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda, és Joseph Daul.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

°
° ° °

Felszólal: Struan Stevenson, az asrafi táborban ellenzékben lévő irániak helyzetéről (az elnök jelzi, hogy a kérdést a délutáni vita során felteheti Catherine Ashtonnak (a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének)), Willy Meyer, a chilei államcsíny 40. évfordulójáról, Hannes Swoboda, Anna Lindh svéd külügyminiszter meggyilkolásának évfordulójáról, valamint Petri Sarvamaa, aki emlékeztet az egyesült államokbeli, 2001. szeptember 11-i terrortámadás évfordulójára.


5. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

(A mai szavazáshoz fűzött szóbeli indokolásokra 2013. szeptember 12-én, kedden kerül sor.)


5.1. A kihalás által fenyegetett európai nyelvek és a nyelvi sokszínűség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a kihalás által fenyegetett európai nyelvekről és az Európai Unión belüli nyelvi sokszínűségről [2013/2007(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: François Alfonsi (A7-0239/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0350)

Felszólalások

François Alfonsi (előadó) a szavazás előtt.


5.2. A Parlament jogai az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jövőbeni ügyvezető igazgatóinak kinevezésére irányuló eljárásban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a Parlament jogairól az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jövőbeli ügyvezető igazgatóinak kinevezésére irányuló eljárások tekintetében – az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének módosítása [2013/2089(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A7-0264/2013)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0351)


5.3. 2/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet – A szankciókból és pénzbírságokból származó egyéb bevételek előrejelzések szerinti növekedése – A kifizetési előirányzatok növelése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 2/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0352)


5.4. 3/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet – A 2012. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [11694/2013 - C7-0246/2013- 2013/2070(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0353)


5.5. 4./2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Az Európai GNSS Ügynökség létszáma – Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) létszáma – Az Európai Unió Bíróságának létszáma (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 4/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság, IV. szakasz – az Európai Unió Bírósága) szóló tanácsi álláspontról [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Giovanni La Via és Derek Vaughan (A7-0285/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0354)


5.6. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele: a Szlovéniát, Horvátországot és Ausztriát 2012 őszén sújtó árvíz (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Minősített többség és a leadott szavazatok 3/5-e)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0355)


5.7. 5/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet – A Szolidaritási Alap igénybevétele a Szlovéniát, Horvátországot és Ausztriát 2012-ben sújtó árvíz nyomán (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 5/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [11697/2013 - C7-0248/2013- 2013/2086(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0356)


5.8. Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv és a megújuló energiáról szóló irányelv ***I (szavazás)

Jelentés a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0357)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0357)

Felszólalások

- Alejo Vidal-Quadras, aki jelzi, hogy hiba került a PPE képviselőcsoport szavazási névjegyzékébe;
- Corinne Lepage (előadó), aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 186. módosításhoz, amelyet elfogadnak, és az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésével összhangban javasolja a jogalkotási állásfoglalásról való szavazás elhalasztását;
- Christa Klaß, aki ellenzi e kérést.

A Parlament elektronikus szavazással (346 mellett, 347 ellene, 10 tartózkodás) elutasítja a kérést.


5.9. Az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0358)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0358)

Felszólalások

Isabella Lövin (előadó) aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 13. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


5.10. Az Uniós Vámkódex ***I (szavazás)

Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0359)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0359)


5.11. A mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtése ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0855 - C7-0468/2011- 2011/0416(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0360)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0360)


5.12. Az élelmiszer-biztonsági irányelvek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0150 - C7-0089/2012- 2012/0075(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A7-0045/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0361)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0361)

Felszólalások

Matthias Groote (előadó) a szavazás előtt.


5.13. Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosítása ***I (szavazás)

Jelentés az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 177. cikke (4) bekezdése értelmében kéri, hogy a szavazást halasszák a következő ülésszakra. A Parlament egyetért a kéréssel, és a A7-0277/2013 jelentést a vitával együtt az októberi I. ülés napirendjére tűzi.


5.14. Megállapodás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05674/2013 - C7-0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0362)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.15. Megállapodás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0363)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.16. Az EU 2010-2012 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának végrehajtása (szavazás)

Jelentés az EU 2010-2012 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról [2013/2073(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0364)


5.17. A fiatalok munkanélküliségének kezelése: a kilábaláshoz vezető lehetséges utak (szavazás)

Jelentés a fiatalok munkanélküliségének kezeléséről: a kilábaláshoz vezető lehetséges utakról [2013/2045(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0365)


5.18. A szolgáltatások belső piaca (szavazás)

Jelentés a szolgáltatások belső piacáról: jelenlegi helyzet és következő lépések [2012/2144(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0366)

Felszólalások

Anna Maria Corazza Bildt (előadó) a szavazás előtt, valamint a szavazás végén.
Evelyne Gebhardt, aki az előadó utóbbi felszólalására reagál.


5.19. Az EU és Malajzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások (szavazás)

Jelentés a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásról az EU és Malajzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások tárgyában [2013/2052(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0367)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolásokra holnap, azaz 2013. szeptember 12-én, csütörtökön kerül sor.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.25-kor megszakított ülést 14.35-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Norbert Glante közli, hogy jelen volt a 2013. szeptember 9-i ülésen, a neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.


9. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2013/2819(RSP))

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock és Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch, független, Elmar Brok, aki a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is válaszol: Bogusław Liberadzki, Susy De Martini és Jean-Luc Mélenchon, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel és Salvatore Iacolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola és Sophocles Sophocleous.

Felszólal: Catherine Ashton.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes és Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee és Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux és Lena Kolarska-Bobińska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.11. pontja.


10. Az egyiptomi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az egyiptomi helyzet (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Susy De Martini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Franz Obermayr, független.

(A vita folytatása: 2013.9.10-i jegyzőkönyv, 12. pont )


11. Köszöntés

Az elnök köszönti az idén 10. évfordulóját ünneplő „Freedom Drive” kezdeményezés karzaton helyet foglaló résztvevőit.


12. Az egyiptomi helyzet (a vita folytatása)

(A vita kezdete: 2013.9.11-i jegyzőkönyv, 10. pont )

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az egyiptomi helyzet (2013/2820(RSP))

Felszólal: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes és Davor Ivo Stier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Lisek és Ioan Mircea Paşcu.

Felszólal: Catherine Ashton.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Adam Bielan és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi válságról (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino és Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében az egyiptomi helyzetről (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee és Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.12. pontja.


13. A közös biztonság- és védelempolitika tengerészeti vonatkozásai - Az EU katonai struktúrái: jelenlegi helyzet és kilátások (vita)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika tengerészeti vonatkozásairól [2012/2318(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Jelentés az EU katonai struktúráiról: jelenlegi helyzet és kilátások [2012/2319(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou és Ana Gomes ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Linas Antanas Linkevičius (A Tanács soros elnöke).

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

Felszólal: Maria Eleni Koppa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Luis Yáñez-Barnuevo García és Arnaud Danjean, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Laurence J.A.J. Stassen, független, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou és Ana Gomes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.13. pontja és a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.14. pontja.


14. Az Unió Belarusszal kapcsolatos politikája (vita)

Ajánlás a Tanács, a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat részére az Unió Belarusszal kapcsolatos politikájáról [2013/2036(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Justas Vincas Paleckis előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Štefan Füle (a Bizottság tagja) Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Jacek Protasiewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski és Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer és Eduard Kukan.

Felszólal: Štefan Füle és Justas Vincas Paleckis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.15. pontja.


15. Az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomás (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomás (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (2013/2826(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Siwiec, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu, Knut Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Knut Fleckenstein és Edit Herczog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva és Marek Henryk Migalski.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek és Oreste Rossi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (2013/2826(RSP)) (B7-0393/2013);

- Rebecca Harms és Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013);

- Helmut Scholz és Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról (2013/2826(RSP)) (B7-0396/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein és Marusya Lyubcheva, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (2013/2826(RSP)) (B7-0397/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.16. pontja.


ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

16. A genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztása ***I (vita)

Jelentés a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Sandrine Bélier előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Catherine Grèze (a DEVE bizottság véleményének előadója), Isabella Lövin (a PECH bizottság véleményének előadója), Cristina Gutiérrez-Cortines, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pavel Poc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Herbert Dorfmann és Christa Klaß.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška.

Felszólal: Janez Potočnik és Sandrine Bélier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.6. pontja.


17. Az EU belső biztonsági stratégiája (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000068/2013) felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU belső biztonsági stratégiájának végrehajtása (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

Juan Fernando López Aguilar kifejti a kérdést.

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Marco Scurria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová.

Felszólal: László Andor.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának végrehajtásáról szóló második jelentésről (2013/2636(RSP)) (B7-0377/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.17. pontja.


18. Az európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000073/2013) felteszi: Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Pervenche Berès kifejti a kérdést.

Felszólal: Csaba Őry, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alejandro Cercas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka és Emer Costello.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Biljana Borzan.

Felszólal: László Andor.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, az európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiáról (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.18. pontja.


19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a S&D képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

ENVI bizottság: Spyros Danellis helyett Kriton Arsenis

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Spyros Danellis helyett Kriton Arsenis


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 515.412/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat