Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0138(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0139/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0139/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 10
CRE 10/09/2013 - 10

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2013 - 13.3
CRE 12/09/2013 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0370

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

13.3. Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0370)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0370)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία η Tanja Fajon, η οποία ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 177 παράγραφος 4 του Κανονισμού, να αναβληθεί η ψηφοφορία, Daniel Cohn-Bendit, ο οποίος στηρίζει αυτό το αίτημα, και Agustín Díaz de Mera García Consuegra (εισηγητής), ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτό.

Με ΗΨ (286 υπέρ, 326 κατά, 19 abstentions), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου