Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0244(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0393/2012

Teksty złożone :

A7-0393/2012

Debaty :

PV 21/05/2013 - 11

Głosowanie :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg

13.4. Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (głosowanie końcowe)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr …/… powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0371)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0371)

Wystąpienie

Przed głosowaniem nad sprawozdaniami Svena Giegold i Marianne Thyssen , przewodniczący podkreślił ogromne znaczenie dokumentów dotyczących unii bankowej. Szeroko przedstawił wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego, jakie ma podpisać wraz z Mario Draghim (prezesem Europejskiego Banku Centralnego) po przyjęciu tych dwóch sprawozdań. Oświadczenie to jest zawarte w pełnym sprawozdaniu z obrad i będzie również opublikowane na stronach internetowych obu instytucji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności