Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0244(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0393/2012

Predkladané texty :

A7-0393/2012

Rozpravy :

PV 21/05/2013 - 11

Hlasovanie :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Zápisnica
Štvrtok, 12. septembra 2013 - Štrasburg

13.4. Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami ***I (záverečné hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č. .../..., ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0371)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0371)

Vystúpenie

Pred hlasovaním o správach, ktoré predložili Sven Giegold a Marianne Thyssen . Predseda zdôraznil, že ide o mimoriadne dôležité dokumenty, ktoré sa týkajú problematiky bankovej únie. Prečítal celé spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Európskej centrálnej banky, ktoré má podpísať po prijatí oboch správ spoločne s Mariom Draghim (prezidentom Európskej centrálnej banky). Toto vyhlásenie možno nájsť v doslovnom zápise z rokovania a bude tiež zverejnené na internetových stránkach oboch orgánov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia