Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0242(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0392/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0392/2012

Συζήτηση :

PV 21/05/2013 - 11

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

13.5. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων * (τελική ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0372)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0372)

Παρέμβαση

Πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί των εκθέσεων των Sven Giegold και Marianne Thyssen , ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) τονίζει εκ νέου την κρίσιμη σημασία αυτών των ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου