Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0242(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0392/2012

Ingediende teksten :

A7-0392/2012

Debatten :

PV 21/05/2013 - 11

Stemmingen :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Stemverklaringen
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Notulen
Donderdag 12 september 2013 - Straatsburg

13.5. Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * (eindstemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0372)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0372)

Het woord werd gevoerd door:

Michel Barnier (lid van de Commissie), na de stemming over de verslagen van Sven Giegold en Marianne Thyssen , om nogmaals te wijzen op het cruciaal belang van de inzet van deze stemmingen.

Juridische mededeling - Privacybeleid