Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2819(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0413/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2013 - 13.11

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0378

Zápis
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk

13.11. Situace v Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 a B7-0428/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0413/2013

(nahrazující B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 a B7-0428/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux a Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann a Boris Zala za skupinu S&D;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE;

Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0378)

(Návrhy usnesení B7-0424/2013 a B7-0425/2013 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí