Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2819(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0413/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2013 - 13.11

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0378

Notulen
Donderdag 12 september 2013 - Straatsburg

13.11. Situatie in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 en B7-0428/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0413/2013

(ter vervanging van B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 en B7-0428/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux en Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann en Boris Zala, namens de S&D-Fractie;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0378)

(Ontwerpresoluties B7-0424/2013 en B7-0425/2013 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid