Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2819(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0413/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2013 - 13.11

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0378

Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg

13.11. Sytuacja w Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 i B7-0428/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0413/2013

(zastępujący B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 i B7-0428/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux i Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann i Boris Zala w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0378)

(Projekty rezolucji B7-0424/2013 i B7-0425/2013 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności