Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2819(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0413/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/09/2013 - 13.11

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0378

Proces-verbal
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg

13.11. Situația din Siria (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 şi B7-0428/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0413/2013

(care înlocuieşte B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 şi B7-0428/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux şi Lena Kolarska-Bobińska, în numele Grupului PPE;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann şi Boris Zala, în numele Grupului S&D;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;

Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0378)

(Propunerile de rezoluţii B7-0424/2013 şi B7-0425/2013 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate