Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2819(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0413/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/09/2013 - 13.11

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0378

Zápisnica
Štvrtok, 12. septembra 2013 - Štrasburg

13.11. Situácia v Sýrii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 a B7-0428/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0413/2013

(nahrádzajúci B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 a B7-0428/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux a Lena Kolarska-Bobińska v mene skupiny PPE;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann a Boris Zala v mene skupiny S&D;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE;

Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0378)

(Návrhy uznesenia B7-0424/2013 a B7-0425/2013 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia