Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2820(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0411/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2013 - 13.12

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0379

Zápis
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk

13.12. Situace v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 a B7-0420/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0411/2013

(nahrazující B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 a B7-0420/2013):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala a Roberto Gualtieri za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff a Louis Michel za skupinu ALDE;

Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0379)

(Návrh usnesení B7-0415/2013 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí