Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2820(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0411/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 13.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0379

Pöytäkirja
Torstai 12. syyskuuta 2013 - Strasbourg

13.12. Egyptin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 ja B7-0420/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0411/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 ja B7-0420/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala ja Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0379)

(Päätöslauselmaesitys B7-0415/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö