Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2820(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0411/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2013 - 13.12

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0379

Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg

13.12. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 i B7-0420/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0411/2013

(zastępujący B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 i B7-0420/2013):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala i Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff i Louis Michel w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0379)

(Projekt rezolucji B7-0415/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności